روغن برش

روغن برش ،روغن ،روغن،خرید روغن ،فروش روغن،لوتوس،بازرگانی لوتوس،امولسیون،حل شونده،اختلاط،مقاومت بالا،ماشینکاری،تراش کاری،تراشکاری،

این شرکت تولیدکننده کلیه روغن های صنعتی وتراش وروغن های تخصصی می باشد


این روغن درآب نامحلول بوده وبه صورت خالص درعملیات ماشینکاری استفاده می شوند.ودارای انواع زیر می باشد:

روغن برش C11: جهت کلیه عملیات ماشینکاری عمومی فلزات مس،آلومینیم،آهن وآلیاژهای آنها

روغن برشC12: مخصوص ماشینکاری فلزات نرم ورنگی(مامنند مس وبرنج)

روغن برشC15:دنده زنی،سنگ زنی وسوراخ کاری فلزات آهنی وآلیاژهای بسیار صاف وصیقلی

روغن برش C33:مخصوص آلیاژهای فولادی و فلزات آهنی،دارای ادتیو های حاوی روغن چرب

روغن برشC34:محصوص عملیات ماشینکاری درشرایط سخت،دارای ادتیوهای حاوی روغن چرب،سولفورفعال وترکیبات کلر

روغن برشC36:محصوص ماشینکاری قطعات فولادی در شرایط بسیارسخت که حاوی ادتیوهای سولفور فعال وغیرفعال وترکیبات کلرباشد.

روغن برش C53: از نوع روغن های غیر لکه گذار برای سطوح آهنی وغیرآهنی