روغن ترانس

روغن،ترانس،روغن ترانس،خریدروغن ترانس،فروش روغن ترانس،لوتوس،روغن لوتوس،بازرگانی لوتوس،ترانسفورماتور،روغن ترانسفورماتور،سوییچ

این شرکت تولید کننده انواع روغن صنعتی ،روغن ترانس وترانسفورماتور می باشد


این روغن عایق الکتریکی می باشد ودرساخت آن از روغن پایه با درجه خلوص بالا استفاده شده است.