روغن دنده صنعتي

رغن دنده،روغن دنده صنعتي،روغنتحت فشار،روغن دماي بالا،روغن پتروفرس،روغن دنده پتروفرس،خريدروغن موتور،فروش روغن موتور،صنايع سيمان،صنايع لاستيك،صنايع فولاد

روغن مخصوص دنده های صنعتی که تحت فشار زیاد و دمای بالای کار می کنند نظیر چرخ دنده های صنایع سیمان ،لاستیک ،پتروشیمی و فولاد سازی مطابق با استاندارد بین المللی U.S.STEEL224


روغن مخصوص دنده های صنعتی که تحت فشار زیاد و دمای بالای کار می کنند نظیر چرخ دنده های صنایع سیمان ،لاستیک ،پتروشیمی و فولاد سازی مطابق با استاندارد بین المللی U.S.STEEL224

Density

دانسيته در

15° c

Kg/m3

Pour Point

نقطه ريزش

°c

Flash Point

نقطه اشتعال

°c

VI

شاخص گرانروي (حداقل)

Vis

گرانروي در

100º c cSt

Vis

گرانروي در

40ºc cSt

مشخصات

فيزيكي /شيميايی

ASTM

D-1298

ASTM

D-97

ASTM

D-92

ASTM

D-2270

ASTM

D-445

ASTM

D-445

روش آزمون

نام فرآورده

870

-16

205

92

8.70

65-72

روغن دنده های صنعتی 68

882

-15

220

90

11.40

98-108

روغن دنده های صنعتی100

890

-13

220

115

15.2

140-162

روغن دنده های صنعتی150

892

-12

220

125

24

200-240

روغن دنده های صنعتی220

895

-10

220

135

30

300-350

روغن دنده های صنعتی320

898

-8

230

140

38

440-550

روغن دنده های صنعتی460

900

-5

230

145

48

650-720

روغن دنده های صنعتی680