روغن گردشي

روغن گردشي،روغن ياتاقان،روغن پمپ،روغن r&o،روغن پتروفرس،خريد روغن گردشي،فروش روغن گردشي

• روغن گردشی جهت استفاده در یاتاقان های صنعتی ، پمپ های خلاء دستگاههای نساجی و ابزارهایی که نیاز به روغن گردشی R&O دارند مطابق با استاندارد بین المللی DIN-51524 PRT I(HL)


 • روغن گردشی جهت استفاده در یاتاقان های صنعتی ، پمپ های خلاء دستگاههای نساجی و ابزارهایی که نیاز به روغن گردشی R&O دارند مطابق با استاندارد بین المللی DIN-51524 PRT I(HL)
 • Density

  دانسيته در

  15° c

  Kg/m3

  Pour Point

  نقطه ريزش

  °c

  Flash Point

  نقطه اشتعال

  °c

  VI

  شاخص گرانروي (حداقل)

  Vis

  گرانروي در

  100º c cSt

  Vis

  گرانروي در

  40ºc cSt

  مشخصات

  فيزيكي /شيميايی

  ASTM

  D-1298

  ASTM

  D-97

  ASTM

  D-92

  ASTM

  D-2270

  ASTM

  D-445

  ASTM

  D-445

  روش آزمون

  نام فرآورده

  845

  -30

  150

  110

  3

  16

  روغن گردشی15

  840

  -20

  190

  100

  4.30

  20-23.5

  روغن گردشی22

  850

  -20

  193

  100

  5.40

  30-35

  روغن گردشی32

  860

  -18

  204

  100

  6.80

  42-50

  روغن گردشی46

  870

  -16

  220

  95

  8.70

  64-72

  روغن گردشی68

  882

  -15

  220

  95

  11.40

  95-110

  روغن گردشی100

  890

  -10

  220

  115

  16

  140-160

  روغن گردشی150

  892

  -10

  225

  125

  24

  210-240

  روغن گردشی220

  895

  -9

  230

  135

  30

  300-350

  روغن گردشی320

  898

  -5

  230

  140

  38

  430-480

  روغن گردشی460