روغن ماشين آلات كشاورزي

روغن موتور،روغن،موتور،روغن لوتوس،روغن موتورزتا،روغن موتورماشين آلات كشاورزي،كشاورزي،ماشين آلات كشاورزي،فروش روغن،خريدروغن،ماشين آلات،سنگين،روغن سنگين،روغن تراكتور،روغن ليفتراك،روغنكمباين

موتورهای دیزل در ماشین آلات کشاورزی به دلیل نوسانات دمایی ، تغییر متناوب دور موتور ، وجود گرد و غبار ، رطوبت و حرارتبالا و همچنین فشار ناشی از اتصال ادوات جانبی به دستگاه، تحت شرایط بسیار دشوارتری نسبت به موتورهای دیزل عادی کار میکنند.


روغن ماشین آلات کشاورزی
موتورهای دیزل در ماشین آلات کشاورزی به دلیل نوسانات دمایی ، تغییر متناوب دور موتور ، وجود گرد و غبار ، رطوبت و حرارت
بالا و همچنین فشار ناشی از اتصال ادوات جانبی به دستگاه، تحت شرایط بسیار دشوارتری نسبت به موتورهای دیزل عادی کار می
کنند.
این محصول با استفاده از روغن پایه بسیار مرغوب با ضریب گرانروی بالا و مواد افزودنی مناسب جهت مصرف در کلیه ماشین
آلات کشاورزی دیزلی سوپر شارژ و توربو شارژ و کمباین به منظور استفاده در تمامی فصول و مناسب شرایط آب و هوایی ایران تولید
گردیده است.

روش آزمون

ASTM

15W- 40

SAE درجه

D-445

5/15

گرانروی کینماتیک در °C100 ، cSt

D-2270

140

شاخص گرانروی( VI )

D-92

210

نقطه اشتعال ، ° C

D-97

27-

نقطه ریزش ،C°

D-2896

12

عدد قلیایی کل (TBN) ، mgKOH/g

D-1298

875

دانسیته در ۱۵، Kg/m³

D-5293

در۲۰-

۷۰۰۰≥

گرانروی در سرما ،