روغن هيدروليك(H)

روغن هيدروليك،روغن هيدروليك68،روغن هيدروليك 32،روغن هيدروليك46،روغن صنعتي،روغن،صنعت،صنعتي،فروش روغن صنعتي،خريد روغن صنعتي،فروش روغن هيدروليك،فروش روغن هيدروليك68،فروش روغن هيدروليك46،فروش روغن هيدروليك32

اين روغن در دستگاه ها و پرس هاي هيدروليك سبك و سنگين استفاده ميشود


 • روغن هیدرولیک برای استفاده در انواع سیستم های هیدرولیک صنعتی که در آنها آلیاژهای نرم و رنگی وجود ندارد .همراه با ماده ضد سایش مطابق با استاندارد بین االمللی DIN -51524 PART II(HLP)
 • Density

  دانسيته در

  15° c

  Kg/m3

  Pour Point

  نقطه ريزش

  °c

  Flash Point

  نقطه اشتعال

  °c

  VI

  شاخص گرانروي (حداقل)

  Vis

  گرانروي در

  100º c cSt

  Vis

  گرانروي در

  40ºc cSt

  مشخصات

  فيزيكي /شيميايی

  ASTM

  D-1298

  ASTM

  D-97

  ASTM

  D-92

  ASTM

  D-2270

  ASTM

  D-445

  ASTM

  D-445

  روش آزمون

  نام فرآورده

  830

  -30

  120

  120

  2.75

  9.5-10.5

  روغن هیدرولیک 10

  835

  -30

  145

  115

  3.55

  14-16.5

  روغن هیدرولیک 15

  840

  -28

  180

  100

  4.30

  20-23.5

  روغن هیدرولیک22

  850

  -28

  190

  100

  5.40

  30-35

  روغن هیدرولیک32

  860

  -25

  205

  100

  6.80

  40-50

  روغن هیدرولیک46

  870

  -21

  215

  100

  8.70

  62-72

  روغن هیدرولیک68

  882

  -18

  220

  100

  11.40

  95-110

  روغن هیدرولیک100

  890

  -15

  220

  115

  16

  140-160

  روغن هیدرولیک150

  892

  -12

  220

  125

  24

  200-240

  روغن هیدرولیک220