روغن كشش مس وآلومینیم

روغن،روغن كشش،روغن صنعتي،كشش،كشش مس،مس،روغن پتروفرس،روغن كشش پتروفرس،كشش لوله،كشش اتصالات،

اين روغن جهت روان سازی مس در کارگاه های مبدل سازی و لوله- اتصالات مصرف می شود.


1.روغن کشش M CU: روغن امولسیون شونده ویژه کشش مفتولهای مس وعملیات پرسکاری ورق های مسی می باشد.

2.روغن کشش SS CU: روغن امولسیون شونده ویژه کشش مفتولهای مس وعملیات پرسکاری ورق های مسی ودر ساخت آن از روغن نیمه سنتتیک استفتده شده است.

3.روغن کشش S CU: روغن کشش امولسیون تمام سنتتیک برای کشش مفتول ها وورق های مسی

4.روغن کشش M AL: یک روغن امولسیون شونده با روغن پایه معدنی جهت کسس مفتولهای آلومینیوم و عملیات پرسکاری ورقه های آلومینیومی

5.روغن کششSAL: روغن کشش تمام سنتتیک دارای عمرطولانی تر وماندگارتر وبا آب تاسختی 450PPM بسیار پایدار تشکیل می دهد