SG/CD

روغن موتور SG ،روفن موتورCD ،روغن موتور پتروفرس،مشخصات فني SG/CD،آناليز روغن،قيمت روغن SG ،فروش روغن،پتروفرس،sg ، cd

اين پالايشگاه توليد كننده كليه روغن هاي موتور با گريد هاي متفاوت مي باشد.


اين روغن موتور چند درجه ای است که دارای خواص قابل توجهی از جمله پایداری حرارتی بالا، مقاومت کافی در برابر اکسیداسیون و قابلیت پاک کنندگی مناسب می باشد. اين گريد روغن برای کلیه خودروهایی که سطح کارآیی API SG را توصیه می کنند، روغنی ایده آل خواهد بود

سطوح کارآیی:

  • API SG/CE/CD॥
  • SAE:20W50-15W40-40-50

API SG/CE/CD॥

نقطه ریزش 0C

Max

نقطه اشتعال 0C

Min

دانسیته @ 150C

Kgm-3

VI

Min

گرانروی @100

cSt

گرانروی 40@0C

cSt

گرید SAE

-32

204

893

140

11/2

74

10w30

-23

215

897

130

14/5

114

20w40

-23

213

898

135

17/4

141

20w50