روغن ژنراتور

روغن،روغن موتور،روغن ژنراتور،ژنراتور،ژنراتور كلاس 150،روغن پتروفرس،روغن ژنراتور پتروفرس،قيمت روغن ژنراتور،فروش روغن ژنراتور،مشخصات روغن ژنراتور،آناليز روغن ژنراتور،فرس ،پتروفرس

پتروفرس توليد كننده روغن هاي صنعتي از جمله روغن ژنراتور مي باشد


این روغن صنعتـي به منظور استفاده در دیزل ژنراتورهای صنایع تولید شده اند .

این روغن به عنوان عایق استفاده می‌شود و انتظار می‌رود از خواص عایقی و خنک‌کنندگی بالایی برخوردار باشد

قلياييت

TBN

دانسيته در15C

نقطه ريزش

نقطه اشتعال

شاخص گرانروي

گرانروي در 100c

پايه محصول

نوع روغن

D-2896

D-4052

D-97

D-92

D-2270

D-445

روش آزمون

12

900

-12

240

92

15.7

معدني

ژنراتور كلاس 150