روغن ماشين كاري(غيرامولسيون)

قیمت روغن تراشکاری,روغن آب صابون,قیمت روغن آب صابون,روغن صنعتی,قیمت روغن صنعتی,روغن ,روغن تراشکاری پتروفرس,روغن آب صابون پتروفرس

این پالایشگاه تولید کننده انواع روغن موتور بنزینی،روغن موتور دیزلی،گریس سدیم،گریس کلسیم،گریس بنتون,روغن دنده(واسکازین)،روغن هیدرولیک ،روغن صنعتی(لاستیک سازی،تایر،روغن قالب بتنی،آبکاری و...)،اکتان بوستر و... می باشد.


 • روغن های عملیات ماشین کاریبه گروه روغن های عملیات ماشین کاری که بصورت خالص (غیر اموسیون) استفاده می شوند اطلاق می گردد
 • ترکیبات

  کلره

  سولفور

  فعال

  سولفور غیر فعال

  Density

  دانسيته در

  15° c

  Kg/m3

  Pour Point

  نقطه ريزش

  °c

  Flash Point

  نقطه اشتعال

  °c

  Vis

  گرانروي در

  40ºc cSt

  مشخصات

  فيزيكي /شيميايی

  +

  -

  -

  860

  -25

  180

  27

  روغن های عملیات ماشین کاری211

  +

  -

  -

  860

  -25

  190

  27

  روغن های عملیات ماشین کاری212

  -

  -

  +

  875

  -22

  185

  30

  روغن های عملیات ماشین کاری213

  +

  -

  +

  870

  -22

  185

  29

  روغن های عملیات ماشین کاری214

  +

  +

  -

  880

  -15

  200

  36

  روغن های عملیات ماشین کاری234

  +

  +

  +

  880

  -16

  200

  36

  روغن های عملیات ماشین کاری236

  +

  +

  +

  875

  -20

  190

  25

  روغن های عملیات ماشین کاری237

  +

  -

  -

  865

  -18

  200

  40

  روغن های عملیات ماشین کاری253