محیط زیست

روغن موتور ووفر،ووفر،سوخت،مکمل بنزین،اکتان بنزین،

شرکت پیشگام صنعت اکسیر پایتخت عرضه کننده انواع روغن های روانساز با کیفیت بالا و سایر فرآورده های نفتی هماهنگ با بالاترین استانداردهای ملی و بین المللی ، تولید و ارائه خدمات با کیفیت بالا و پاک را هدف خود می داند و به منظور حضور در بازارهای داخلی و جهانی استقرار استانداردها را سر لوحه خود قرار داده است


این شرکت عرضه کننده انواع روغن های روانساز با کیفیت بالا و سایر فرآورده های نفتی هماهنگ با بالاترین استانداردهای ملی و بین المللی ، تولید و ارائه خدمات با کیفیت بالا و پاک را هدف خود می داند و به منظور حضور در بازارهای داخلی و جهانی استقرار استانداردها را سر لوحه خود قرار داده است.

ISO 10006:2003 OHSAS 18001: 2007 ISO 14001:2004 ISO 9001:2008

خط مشی سازمان در جهت رسیدن به اهداف سبز:

ارتقاء سطح رضایتمندی مشتریان و بهبود راندمان تولید و کاهش میزان ضایعات ، و کسب تائیدیه های لازم برای کیفیت محصولات از مراجع معتبر ملی و بین المللی، از جایگاه ویژه ای در اهداف شرکت برخوردار می باشد.

پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی ناشی از فعالیتها تا حد قابل قبول ، بمنظور حفاظت از محیط زیست و در جهت تحقق توسعه پایدار.