روغن عمليات حرارتی

حل شونده,تراشکاری,آبکاری,سخت کاری ,روغن,روغن موتور,روغن ,روانکار,پتروفرس,قیمت روغن حرارتی,فروش روغن حرارتی,قیمت روغن

کلیه روغن های حل شونده از قبیل روغن های آبکاری ،تراشکاری و.... با توجه به نیاز مشتری (از نظر مشخصات فنی) قابل تولید وارسال می باشد.


روغن انتقال حرارت به منظور استفاده در سيستم هاي انتقال حرارت توليد شده است. استفاده از اين روغن حداكثر تا دماي 295 درجه سانتيگراد در سيستم هاي بسته مجاز است

Density

دانسيته در

15° c

Kg/m3

Pour Point

نقطه ريزش

°c

Flash Point

نقطه اشتعال

°c

VI

شاخص گرانروي (حداقل)

Vis

گرانروي در

100º c cSt

Vis

گرانروي در

40ºc cSt

مشخصات

فيزيكي /شيميايی

ASTM

D-1298

ASTM

D-97

ASTM

D-92

ASTM

D-2270

ASTM

D-445

ASTM

D-445

روش آزمون

نام فرآورده

872

6-

195

100

5.5

32

روغن انتقال حرارت