روغن دنده GL-1

روغن دنده,GL1,جعبه فرمان ,جعبه دنده,پتروفرس ,وغن جعبه فرمان،روغن,

برای استفاده در جعبه خودروها تحت شرایط عملیاتی ملایم مناسب می باشد.


CHARACTERISTICS

Test Method

UNIT

Results

SAE90

SAE 140

KIND OF gear oil

-

-

GL1

GL1

Trade name

-

-

Kinematic Viscosity @100°c

ASTM D-445

18

25

Viscosity Index

ASTM D-92

-

90

90

Base-oil

ASTM D-445

-

Mineral

Mineral

Flash Point

ASTM D-2270

°c

210

210

Pour point

ASTM D-92

°c

-12

-12

TBN

ASTM D-2896

Mg KOH/mg

-

-

Density @15°c

ASTM D-1298

Gr/cm²

0.89

0.89

Packing

1Liter

20Liters

NEW metal Barrel

12 in a cartoon

Plastic

GEAR OIL( GL1)

3 container per day totally

روغن دنده GL-1 :این روغن دنده با استفاده از روغن پایه مناسب و مواد افزودنی مورد نیاز تولید گردیده است که برای استفاده در جعبه خودروها تحت شرایط عملیاتی ملایم مناسب می باشد.این روغن به دو صورت ساده ودارای مواد افزودنی مقاوم در مقابل فشارهای بالا(EP) تولید می گردد.

نوع بسته بندی :باتوجه به نیاز مشتری

سطح کیفیت:API GL-1 وSAE:90, 140EP