گریس لیتیم

لیتیم,ep,کمپلکس,یاتاقان,کمپرسور,گریس,سدیم,ضدزنگ,شاسی,یاتاقان,بلبرینگ,پتروفرس,توپی,گریس پلوس,پلوس,بلبرینگ,روانکار,اکسل,گریس مقاوم,گریس صافکاری,مقاوم ضربه,توربین

این گریس جهت روانکاری وکاهش اصطحکا ک در یاتاقانها ,اتصالات پمپ ها ,کمپرسورها و...کاربرد دارد
انواع گریس لیتیم:

گریس لیتیم3

گریس لیتیمEP

گریس لیتیم فایبر

گریس لیتیم کمپلکس

گریس لیتیم کمپلکسEP