گریس کلسیم

شاسی خودرو,کلسیم,گریس,مقاوم هوای مرطوب,گریس,سدیم,ضدزنگ,شاسی,یاتاقان,بلبرینگ,پتروفرس,توپی,گریس پلوس,پلوس,بلبرینگ,روانکار,اکسل,گریس مقاوم,گریس صافکاری,مقاوم ضربه,توربین

این گریس برای روانکاری عمومی انواع شاسی خودرو که سرعت و فشار مکانیکی کم باشد ودر جه حرارت سیستم پایینتر از 70درجه سانتیگراد باشد


Test

NORM

UNIT

Result

NLGI Grade

00

0

1

2

3

Penetration & consistency

Astmd-217

Mm 0/1

400-430

Drop point

Astmd-566

°c

95

Base-oil Type

-

-

Mineral

Mineral

Mineral

Mineral

Mineral

Production

-

-

Ca

Ca

Ca

Ca

Ca

Color

-

-

Brown tend to black

Water Resistance

Very good

Very good

Very good

Very good

Very good

Corrosion

Pass

Pass

Pass

Pass

Pass

Packing

0.5Kg

1Kg

7Lb

35Lb

400Lb