گریس

کلسیم,سدیم,بنتون,نسور,لیتیم

به طور طبیعی محافظ خوبی دربرابر زنگزدن فلزات در محیط مرطوب هستند. گریس های پتروفرس درحین مصرف در سرعت های بالا ,نسبتا مقاوم هستند و قابلیت ماندن در محل روانکاری را به خوبی دارن